Praca z danymi firmy > Dodaj podmioty dokumentu > Wybór elementów: Osoby

Drukuj

Wybór elementów: Osoby

Pasek narzędziowy:

Użyj – powoduje wprowadzenie wybranej osoby z listy w realizowanych procesach.

 

Poniżej w formie tabelarycznej pokazane są informacje dotyczące wybranej osoby.