Funkcje modułu Produkcja > Karty technologiczne > Nowa karta > Zakładka Załączniki

Drukuj

Zakładka Załączniki

W zakładce Załączniki istnieje możliwość dodawania oraz przeglądania dokumentacji związanej z kartą technologiczną.

 

img_126

 

Pliki zapisywane są z możliwością wskazania czy dane mają być zapisane w bazie danych czy jako link wskazujący na dokument znajdujący się na dysku. Na etapie dodawania pliku możliwe jest przypisanie go do wcześniej utworzonej (w ustawieniach) grupy załączników.

 

img_127

 

Dane zapisywane do bazy są obsługiwane dla wybranych typów plików:

 

Graficzne: JPG, PNG, BMP, TIFF, TIF, GIF i te pliki mogą być przypięte jako obraz wyświetlany w parametrach całej receptury (ustaw jako domyślny).

Tekstowe: TXT, INI, DOC, DOCX, RTF, XML

Arkuszy kalkulacyjnych: XLS, XLSX

 

Wbudowana przeglądarka pozwala na wyświetlenie podglądu załącznika bez użycia dodatkowych licencji. Użytkownik może edytować załączniki i zapisywać zmiany. Dodatkowo możliwe jest drukowanie załączników.  

 

Jeśli plik został zapisany w bazie danych istnieje możliwość zapisania go na dysk.

 

Dodawanie, edycja, podgląd oraz usuwanie załączników możliwe jest po nadaniu użytkownikowi odpowiednich praw efektywnych w module administracja.