Planer operacji technologicznych > Planowanie produkcji > Okno planu produkcyjnego

Drukuj

Okno planu produkcyjnego

W oknie planu produkcyjnego widać nowe opcje: Harmonogram oraz Usuń harmonogram - przycisk będzie aktywny po zapisaniu harmonogramu planu.

 

img_101

 

Istotne ze względu na harmonogramowanie stają się daty: Ważny do, Data rozpoczęcia i Data zakończenia. Terminy tych dat uzależnione są od wybranych w ustawieniach planowania opcji: Typ początku planowania (Ustawienia > Planowanie > Typ początku planowania: Początek następnego dnia, Początek następnego tygodnia, Początek następnego miesiąca). Data w polu Ważny do określa termin, do którego będą rezerwowane zasoby dodane na planie i odpowiada dacie o jeden dzień krótszej od daty rozpoczęcia.

 

Data w kolumnie Termin pozycji planu uzależniona jest od domyślnych terminów dla zamówień i dla zleceń pozostałych ustawionych w typach planów (Ustawienia > Typy planów > Termin zamówień / Termin pozostałych).

 

Po wprowadzeniu pozycji do planu i przeliczeniu struktury można przejść do etapu przeliczania oraz optymalizacji operacji i zadań zaplanowanych na planie produkcyjnym.