Ustawienia > Typy planów

Drukuj

Typy planów

Funkcja umożliwia definiowanie typów planów. Wszystkie zdefiniowane tutaj typy będą dostępne z listy podczas tworzenia wybranego planu produkcyjnego.

 

img_07

 

Pola do wypełnienia:

Typ planu – nazwa typu planu.

Opis – opis związany z danym typem planu.

Prefiks – symbol identyfikujący typ planu.

Sufiks – sposób rozdzielania.

Rok – pole wyboru; zaznaczenie spowoduje, że zostanie zastosowana numeracja roczna.

Termin zamówień (Brak terminu domyślnego, Koniec tygodnia rozpoczęcia planu, Koniec miesiąca rozpoczęcia planu) – wybór terminu, w którym rozpocznie się realizacja zamówienia na planie produkcyjnym (np. przy wyborze opcji Koniec miesiąca rozpoczęcia planu dla zamówienia z dnia 21.01.2014 r. zlecenie zostanie uruchomione do realizacji z ostatnim dniem stycznia 2014 roku).

Termin pozostałych (Brak terminu domyślnego, Koniec tygodnia rozpoczęcia planu, Koniec miesiąca rozpoczęcia planu) - wybór terminu, w którym rozpocznie się realizacja pozostałych zadań na planie (analogicznie jak dla terminu zamówień).

Typ zlecenia – lista rozwijana; określenie typu zlecenia głównego dla typu planu (typy zleceń produkcyjnych należy wcześniej zdefiniować w Typach zleceń).

Typ zlecenia półprodukty – lista rozwijana; określenie typu zlecenia na półprodukty dla typu planu.

Blokuj rozwijanie – pole wyboru:

brak zaznaczenia spowoduje, że na planie produkcyjnym półprodukty mogą być rozwijane, a do planu produkcyjnego możliwe będzie definiowanie podzleceń na półprodukty,

zaznaczenie pola spowoduje, że półprodukty nie będą widoczne na planie produkcyjnym i nie będzie możliwe definiowanie podzleceń na wykonanie półproduktów z planu produkcyjnego.

Typ ZO – typ zamówienia obcego zdefiniowanego w module Symfonia ERP Handel (symbol wpisywany ręcznie).

Priorytet domyślny zamówień (Niski, Normalny, Wysoki) – wybór stopnia ważności realizacji zamówień handlowych.

Priorytet domyślny pozostałe (Niski, Normalny, Wysoki) – wybór stopnia ważności realizacji zleceń pozostałych.

Kalendarz – przypisanie domyślnego kalendarza do typu planu produkcyjnego. Jest to kalendarz, według, którego będą realizowane i harmonogramowane zamówienia na planie produkcyjnym.