Strona startowa

Drukuj

Kreator raportów

Raporty modułu Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją zostały zgrupowane tematycznie w następujące kategorie: Zlecenia, Materiały, Koszty, Analizy, Własne, System.

img_rap_01

 

Modyfikację istniejących oraz tworzenie nowych raportów wykonuje się przy użyciu Kreatora raportów. Jest on dostępny tylko dla użytkownika z prawami administratora.

 

Definicja każdego z raportów składa się z 2 części:

zapytania SQL wraz z parametrami (np. zakres daty)

szablonu wydruku (layout'u)

 

Do edycji/tworzenia każdej z tych części używa się osobnych funkcji systemu.

Zapytania SQL tworzymy zgodnie ze standardem dla MS SQL Server. Język ten jest opisany m.in. w dokumentacji MS SQL Server (Books Online).

 

Do wprowadzania/modyfikacji zapytania przeznaczone jest okno edycji dostępne dla każdego wybranego raportu.

img_rap_02

 

Zobacz także:

Dodawanie nowego raportu