Kreator raportów > Edycja zapytania SQL raportu

Drukuj

Edycja zapytania SQL raportu

W celu modyfikacji definicji istniejącego raportu wskazuje się go na liście raportów wybranej kategorii i wybiera opcję: Edytuj definicję SQL.

img_rap_03

 

W momencie wpisania w zapytanie SQL zdefiniowanych warunków, funkcja Testuj SQL przestanie działać. Jest to podyktowane tym, że konkretne wartości do warunków przekazywane są dopiero przy uruchomieniu raportu z listy raportów po podaniu ich przez użytkownika.

 

Zobacz również:

Zapytanie SQL