Kreator raportów > Edycja szablonu raportu

Drukuj

Edycja szablonu raportu

Po zaznaczeniu raportu na liście i określeniu dla niego kryteriów wybiera się przycisk Podgląd wydruku. Wywoływane jest kolejne okno, w którym należy wybrać przycisk Edytuj.

img_rap_04

 

Za pomocą przycisku Edytuj uruchamiany jest właściwy Kreator raportów.

img_rap_05