Kreator raportów > Dodawanie nowego raportu

Drukuj

Dodawanie nowego raportu

Dodawanie nowego raportu rozpoczyna się od utworzenia definicji SQL tego raportu. W oknie listy raportów wybiera się przycisk Nowa definicja SQL.

img_rap_06

 

W uruchomionym oknie Definicja raportów uzupełnia się pola nazw, kolejności i wprowadza się zapytanie SQL. Definicje raportu można zapisać. Następnie trzeba przejść do Kreatora raportów w celu zdefiniowania szablonu raportu.

 

Program każdorazowo zapyta o utworzenie nowego szablonu w sytuacji, gdy w zdefiniowanym w połączeniach katalogu raportów nie znajdzie pliku odpowiadającego definicji raportu.

Do przeprowadzenia tej operacji należy mieć nadane uprawnienia do zapisu w zdefiniowanym katalogu raportów (ustawiany przy pomocy konfiguratora połączeń). Domyślna ścieżka do katalogu: C:\Program Files (x86)\Sage\Symfonia ERP\Reports.