Dodatek do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel > Ustawienia rozwiązań dodatkowych

Drukuj

Ustawienia rozwiązań dodatkowych

W ustawieniach rozwiązań dodatkowych administrator systemu może dokonać zmian w zakresie ustawień oraz uprawnień użytkowników handlowych i mobilnych, ustawień modułu, a także hierarchii magazynów, zakresów terminów płatności wykorzystywanych przy limitach kupieckich i ustawień towarów. Może również zarządzać kartoteką zablokowanych obiektów.

 

image2

 

Uprawnienia użytkowników

System ma scentralizowane zarządzanie uprawnieniami, dostępne z poziomu ustawień Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel. W systemie występuje kilkanaście różnych uprawnień, które należy zdefiniować, zweryfikować i nadać danym użytkownikom do pracy. Nie wszyscy użytkownicy muszą wykonywać poszczególne operacje, nie wszyscy też posiadają dostęp do pełnych wymagań. Poza administratorem, użytkownikami może zarządzać każda osoba, która posiada uprawnienie do nadawania uprawnień.

 

Uprawnienia dzielą się na dwie grupy:

hmtoggle_plus1        Uprawnienia użytkowników (Symfonia ERP Handel)


hmtoggle_plus1        Uprawnienia użytkowników mobilnych

 

Ustawienia

hmtoggle_plus1        Zablokowane obiekty


hmtoggle_plus1        Użytkownicy mobilni


hmtoggle_plus1        Ustawienia modułu Mobilny Handel


hmtoggle_plus1        Hierarchia magazynów


hmtoggle_plus1        Limity kupieckie – ustawienia zakresów terminów płatności


hmtoggle_plus1        Ustawienia towarów


hmtoggle_plus1        Schematy typów dokumentów


hmtoggle_plus1        Ceny sprzedaży w aplikacji mobilnej