Aplikacja mobilna > Faktury > Operacje na fakturze o statusie "opłacone", "nieopłacone", "nieopłacone i przeterminowane"

Drukuj

Operacje na fakturze o statusie "opłacone", "nieopłacone", "nieopłacone i przeterminowane"

Po wejściu do zakładki Faktury wyświetli się lista faktur. Na liście mogą znajdować się faktury o statusach „opłacone”, „nieopłacone” oraz „nieopłacone i przeterminowane”.

 

imgmh_23_8_080

 

Kliknięcie na fakturę o statusie „nieopłacone” oraz „nieopłacone i przeterminowane” wywoła okno możliwych do wykonania akcji. Wśród nich znajdują się:

Wystaw płatność – opcja ta przenosi użytkownika do okna płatności, w którym wyświetlane są wszystkie nieopłacone faktury kontrahenta. Dodawanie nowej płatności >>

Drukuj fakturęwydruk faktury i płatności.

Drukuj wydanie – drukowanie dokumentów wydań powiązanych z fakturą na drukarce wskazanej w ustawieniach aplikacji. Wydruk dokumentu magazynowego wydania >>

Szczegóły – wyświetlenie okna przedstawiającego szczegóły wysłanej faktury. Szczegóły faktury >>

Anuluj – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych operacji.