Aplikacja mobilna > Faktury > Szczegóły faktury

Drukuj

Szczegóły faktury

Po wybraniu opcji Szczegóły na ekranie wyświetlone zostanie okno podzielone na dwie zakładki Nagłówek i Pozycje. W górnej części obu zakładek znajdują się poniższe informacje o dokumencie:

kod dokumentu;

typ obsługi dokumentu;

data wystawienia oraz data sprzedaży;

typ cen – netto lub brutto;

rabat – ustawiony w nagłówku dokumentu podczas tworzenia dokumentu w aplikacji mobilnej;

wartość netto oraz brutto dokumentu;

kwota wpłacona i pozostała do zapłaty.

 

Poniżej w zakładce Nagłówek wyświetlone są dane Nabywcy (nazwa, kod, NIP kontrahenta) oraz Odbiorcy (nazwa, kod, NIP kontrahenta).

 

Kolejna sekcja zawiera dane dostawy: Rodzaj dostawy, Adres dostawy oraz Termin dostawy. Następnie prezentowane są dane dotyczące płatności: Rejestr pieniężny, Forma płatności i Termin płatności oraz znacznik dokumentu. Poniżej znajdują się informacje o użytkowniku wystawiającym dokument oraz głównym handlowcu przypisanym do odbiorcy.

 

W szczegółach dokumentów znajdują się również informacje, do których adresatów wysłany został mail z dokumentem w formacie PDF. Informacje te są wyłącznie do podglądu, użytkownik nie ma możliwości ich edycji.

 

imgmh_23_8_082

 

W kolejnej sekcji użytkownik ma możliwość pobrania wydruku faktury w formacie PDF wybierając przycisk Pobierz. W przypadku dokumentów sprzedaży możliwe jest pobranie tylko wydruku z cenami widocznymi przy pozycjach towarów.

Na końcu zakładki Nagłówek prezentowany jest Opis dokumentu, Notatka oraz tabela zawierająca płatności do faktury.

 

imgmh_23_8_083

 

W zakładce Pozycje znajduje się lista pozycji towarów na dokumencie. Każda pozycja zawiera informacje o nazwie towaru, kodzie towaru, ilość, rabacie (jeśli został ustawiony indywidualny rabat dla pozycji), stawce oraz wartość VAT, cenie jednostkowej (netto lub brutto w zależności o typu cen wybranego na dokumencie), wartości netto oraz wartości brutto pozycji.

 

Jeśli podczas tworzenia dokumentu na danej pozycji została dodana akcja marketingowa, wówczas w szczegółach dokumentu na tej pozycji widoczna jest dodatkowo nazwa tej akcji. W przypadku, gdy dana pozycja zawiera ilości gratisowe towaru dodane w ramach akcji marketingowej oprócz nazwy akcji widoczna będzie również ikona prezentu.

 

Na dole ekranu w obydwu zakładkach wyświetlone jest podsumowanie całej faktury – suma liczby pozycji, wartość netto, brutto oraz wartość VAT. Jeśli na towarach zostały przyznane rabaty, wówczas w podsumowaniu są prezentowane dane przed i po udzieleniu rabatu. Przycisk Wstecz cofa użytkownika do listy faktur.

 

imgmh_23_8_084