Aplikacja mobilna > Faktury > Wydruk faktury i płatności

Drukuj

Wydruk faktury i płatności

Po wysłaniu faktury do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel oraz wystawieniu płatności na ekranie zostanie wyświetlone pytanie o wydruk faktury i płatności. Po wybraniu opcji Płatność, powiązana do wystawionej faktury płatność zostanie wydrukowana na drukarce wskazanej w ustawieniach aplikacji. Po wydrukowaniu płatności handlowiec ma możliwość wydruku faktury lub ponownego wydruku płatności. Okno opcji zostanie zamknięte dopiero po kliknięciu Anuluj. W przypadku braku włączonego modułu Bluetooth wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.

 

imgmh_23_8_073

 

Jeśli płatność zostanie odroczona lub nie zostanie wystawiona na ekranie wyświetli się pytanie o wydruk faktury. Po kliknięciu przycisku Tak dokument zostanie wydrukowany na drukarce Bluetooth skonfigurowanej w ustawieniach aplikacji.

 

imgmh_23_8_074

 

W przypadku gdy drukarka nie została skonfigurowana w ustawieniach, wówczas po kliknięciu Tak użytkownik zostanie przeniesiony na ekran wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Jeżeli użytkownik nie ma włączonego Bluetooth, aplikacja poprosi o jego włączenie. Na ekranie widoczne są powiązane oraz dostępne urządzenia. Kliknięcie na nazwę danego urządzenia spowoduje wyświetlenia okna z zapytaniem o ustawienie drukarki jako domyślnej. Kliknięcie na przycisk Tak spowoduje dodanie jej do ustawień aplikacji. Po kliknięciu przycisku Nie faktura zostanie wysłana do drukarki oraz do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, ale drukarka nie zostanie ustawiona jako domyślna. Po zaakceptowaniu wysyłki faktury do drukarki, dokument zostanie wydrukowany, po czym możliwe będzie wydrukowanie kopii dokumentu, bądź ponowne wydrukowanie oryginału dokumentu. Aby powróć do ekranu faktur należy kliknąć przycisk Anuluj.

 

imgmh_23_8_075

Wydrukowana faktura zawiera:

datę sprzedaży;

datę wystawienia;

miejsce wystawienia – informacja pobierana jest z formatki kontrahenta, który jest wskazany jako nabywca na fakturze;

dane sprzedawcy – nazwę firmy, jej adres, NIP i BDO;

dane nabywcy – nazwę, adres oraz NIP;

dane odbiorcy – nazwę, adres oraz NIP;

pozycje towarów –  cenę jednostkową netto lub brutto i wartość netto lub brutto w zależności od rodzaju ceny wybranej na ekranie danych kontrahenta i płatności podczas tworzenia faktury oraz ilość i stawkę VAT;

wartości VAT faktury;

wartości netto oraz brutto faktury;

kwotę brutto do zapłaty, również słownie;

kwotę zapłaconą i pozostałą do zapłaty - pole Zapłacono widoczne jest, gdy faktura została opłacona częściowo lub w całości, natomiast pole Pozostało do zapłaty widoczne jest, gdy faktura nie została jeszcze w całości opłacona;

informacje o formie oraz terminie płatności;

kod handlowca, który wystawił fakturę;

miejsce na podpisy osoby odbierającej fakturę;

miejsce na podpis osoby wystawiającej fakturę;

komunikat, który został zdefiniowany w ustawieniach ogólnych dodatku do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel (Ustawienia ogólne).

 

imgmh_23_8_076