Aplikacja mobilna > Akcje merchandising'owe

Drukuj

Akcje merchandising'owe

W zakładce Merchandising znajdują się wszystkie utworzone w aplikacji akcje merchandising’owe. Pozycje na liście akcji merchandising’owych sortowane są od najnowszej daty wykonania. Każda z pozycji przedstawia datę oraz godzinę wykonania akcji, typ wizyty, status oraz ilość pozycji. Przeglądanie akcji merchandising’owych odbywa się poprzez przesuwanie ekranu. Domyślnie wyświetlane są akcje z trzech ostatnich miesięcy. Brak pozycji na liście oznacza, że akcje merchandising’owe nie były przeprowadzone w wybranym okresie. Na górze ekranu pod wyszukiwarką akcji merchandising’owych znajduje się informacja o zakresie, z jakiego wyświetlane są akcje merchandising’owe.

 

Należy pamiętać, że akcje merchandising’owe nie są synchronizowane.

 

Opis poszczególnych kroków procesu tworzenia akcji merchandising’owych:

Ekran danych kontrahenta

Dodawanie elementu akcji marketingowej

Operacje na akcji merchandising’owej o statusie „w buforze”

Operacje na akcji merchandising’owej o statusie „wysłano”

Operacje na akcji merchandising’owej o statusie „w kolejce”

 

Na górze ekranu znajduje się wyszukiwarka akcji merchandising’owych. Po kliknięciu w pole wyszukiwarki ukaże się klawiatura urządzenia. Aby wyszukać daną akcję należy wpisać w wyszukiwarkę opis lub początkowe znaki opisu pozycji dodanej do akcji merchandising’owej, a następnie kliknąć na przycisk lupy widoczny na klawiaturze. Na ekranie zostaną zaprezentowanie akcje odpowiadające wynikom wyszukiwania.

 

imgmh_23_8_204

 

Akcje merchandising’owe można wyszukać także za pomocą okna wyszukiwania. Po kliknięciu w przycisk widoczny po lewej stronie wyszukiwarki na ekranie wyświetli się okno, w którym użytkownik ma możliwość wyszukiwania akcji merchandising’owych po nazwie odbiorcy oraz wskazania z jakiego zakresu mają być wyszukiwane akcje.

 

imgmh_23_8_205

 

W pierwszym polu należy wybrać odbiorcę, którego akcje merchandising’owe maja zostać wyszukane. W tym celu należy kliknąć na ikonkę kontrahenta, a następnie wybrać kliknięciem odbiorcę z listy (w celu ułatwienia można skorzystać z wyszukiwarki). Na liście widoczni są kontrahenci, którzy są przypisani do danego handlowca lub nie mają ustawionego żadnego głównego handlowca. W polach Pokaż od i do handlowiec określa datę początku oraz końca zakresu wyszukiwania akcji merchandising’owych. Po kliknięciu na daną datę ukaże się kalendarz umożliwiający wskazanie konkretnej daty. Aby wyświetlić przefiltrowane na podstawie wybranych ustawień akcje merchandising’owe należy kliknąć przycisk OK. Przycisk Anuluj umożliwia powrót do listy akcji merchandising’owych bez użycia filtrowania.

 

imgmh_23_8_206

 

Poniżej przedstawiono poszczególne kroki procesu tworzenia akcji merchandising’owych.