Aplikacja mobilna > Akcje merchandising'owe > Operacje na akcji merchandising’owej o statusie „w kolejce”

Drukuj

Operacje na akcji merchandising’owej o statusie „w kolejce”

Po wejściu do zakładki Merchandising wyświetli się lista wszystkich utworzonych w aplikacji akcji merchandising’owych. Na liście mogą znajdować się akcje o statusie „w kolejce”.

 

Po przejściu do wykonywania akcji marketingowej z zakładki Trasówka, jak i Odbiorcy, ukaże się ekran prezentujący dane kontrahenta oraz jego ostatnie akcje, w tym mogą się pojawić akcje o statusie „w kolejce”.

 

imgmh_23_8_218

 

Kliknięcie na akcję o statusie „w kolejce” wywoła okno możliwych do wykonania operacji. Wśród nich znajdują się:

anuluj wysyłanie – możliwość anulowania wysyłania utworzonej akcji merchandising’owej. Anulowane akcji zmienia jej status na „w buforze”;

anuluj – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych akcji.

 

imgmh_23_8_219

 

Wybranie opcji Anuluj wysyłanie spowoduje wstrzymanie wysyłania wszystkich obiektów powiązanych z kontrahentem, dla którego utworzona została akcja jeśli on również ma status „w kolejce”. kontrahent oraz jego dokumenty o statusie „w kolejce” zmienią status na „w buforze”.

 

Anulowanie wysyłki akcji powiązanej z kontrahentem o statusie „w kolejce” jest niemożliwe w poniższych przypadkach:

Dla kontrahenta istnieje zafiskalizowany paragon;

Kontrahent jest jednocześnie nabywcą dla innego odbiorcy;

Kontrahent ma przypisanego nabywcę, który jest przypisanych do innych odbiorców;

Kontrahent ma przypisanego nabywcę, który jest jednocześnie odbiorcą dla innego nabywcy.