Aplikacja mobilna > Akcje merchandising'owe > Ekran danych kontrahenta

Drukuj

Ekran danych kontrahenta

W kartotece Merchandising użytkownik może dodać nową akcję merchandising’owa, klikając przycisk „+” . Wyświetli się okno kontrahentów, w którym należy wybrać kontrahenta, dla którego ma zostać utworzona akcja merchandising’owa. Po wyborze kontrahenta na ekranie wyświetli się okno dodawania elementów akcji marketingowej. Przycisk Powrót na urządzeniu mobilnym cofa do ekranu ostatnich akcji marketingowych, a akcja otrzymuje status „w buforze”.

 

imgmh_23_8_207

 

Akcje merchandising’owe można tworzyć nie tylko poprzez zakładkę Merchandising, ale także poprzez zakładki Trasówka i Odbiorcy. Zarówno po przejściu do wykonywania akcji merchandising’owej z zakładki Trasówka, jak i Odbiorcy, ukaże się ekran prezentujący dane kontrahenta oraz jego ostatnie akcje merchandising’owe. Wśród danych kontrahenta wyświetlane są informacje takie jak: kod, nazwa lub kod i nazwa wyświetlane w zależności od wybranej opcji ustawienia Prezentacja danych kontrahenta (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Ustawienia – Mobilny Handel), adres oraz numer telefonu kontrahenta. Pozycje na liście ostatnich akcji sortowane są od najnowszej daty wykonania. Każda z pozycji przedstawia datę oraz godzinę wykonania akcji, typ wizyty, status oraz ilość pozycji. Przeglądanie ostatnich akcji merchandising’owych odbywa się poprzez przesuwanie ekranu. Brak pozycji oznacza, iż dla danego kontrahenta nie były realizowane żadne akcje merchandising’owe.

 

imgmh_23_8_208

 

Aby dodać akcję marketingową należy skorzystać z przycisku „+ widocznego w prawym dolnym rogu ekranu – użytkownik zostanie przekierowany na ekran dodawania elementów akcji marketingowej. Przycisk Wstecz na urządzeniu mobilnym cofa do ekranu ostatnich akcji marketingowych, a akcja otrzymuje status „w buforze”.