Aplikacja mobilna > Akcje merchandising'owe > Operacje na akcji merchandising’owej o statusie „wysłano”

Drukuj

Operacje na akcji merchandising’owej o statusie „wysłano”

Po wejściu do zakładki Merchandising wyświetli się lista wszystkich utworzonych w aplikacji akcji merchandising’owych. Na liście mogą znajdować się akcje o statusie „wysłano”.

 

imgmh_23_8_216

 

Po przejściu do procesu wykonywania akcji marketingowej z zakładki Trasówka, jak i Odbiorcy, ukaże się ekran prezentujący dane kontrahenta oraz jego ostatnie akcje, w tym akcje o statusie „wysłano”.

 

Kliknięcie na akcję o statusie „wysłano” wywoła okno możliwych do wykonania operacji:

wyświetlenie szczegółów akcji;

usuwanie akcji – akcja zostanie usunięta i zniknie z listy ostatnich akcji;

anulowanie – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych akcji.

 

imgmh_23_8_217