Deklaracje ZUS > Weryfikacja poprawności danych rejestracyjnych ZUS

Drukuj

Weryfikacja poprawności danych rejestracyjnych ZUS

Znajdujący się w programie raport Poprawność danych rejestracyjnych sprawdza istotne dla tworzenia deklaracji zgłoszeniowych dane. Weryfikowane są dane z zestawów kadrowych Zgłoszenie ZUA/ZZA i Wyrejestrowanie ZWUA.

 

1.Wybierz pracowników, których dane chcesz sprawdzić i kliknij B_PRNRAP2.

2.W oknie Raporty wybierz ZUS \ Poprawność danych rejestracyjnych.

3.Kliknij przycisk Wykonaj.

4.W oknie Poprawność danych rejestracyjnych:

W polu Weryfikacja poprawności danych na dzień podaj datę, dla której raport sprawdzi poprawność danych

W kolumnie Weryfikacja oznacz deklaracje (ZUA, ZZA, ZWUA), których dane zostaną sprawdzone. Zaznaczone pozycje oznaczone są podkreśleniem.

5.Kliknij Weryfikuj. Raport sprawdzi dane pracowników w kolumnie Pracownik.

Sprawdzone dane oznaczane są:

dot_g - dane pracownika są poprawne,

dot_y - deklaracja nie jest konieczna dla danego pracownika,

dot_r - dane pracownika są niepełne.

Po rozwinięciu można obejrzeć szczegółowe informacje o wykrytych problemach.

6.Utwórz podgląd wydruku podsumowania raportu przyciskiem Drukuj lub zamknij okno przyciskiem Anuluj.

 

Wykryte nieprawidłowości w zestawach kadrowych należy poprawić samodzielnie.