Czas pracy > Rejestracja czasu pracy > Zestawienie czasu pracy z RCP

Drukuj

Zestawienie czasu pracy z RCP erp_rcp

Aby dla wybranych pracowników utworzyć zestawienie zdarzeń  zapisanych w RCP:

1.W oknie Pracownicy wybierz pracowników, dla których chcesz przygotować zestawienie.

2.Kliknij B_PRNRAP2.

3.W oknie Raporty wybierz Zestawienia > Dla kierownika > Rozliczenie czasu pracy z RCP.

hmtoggle_plus1Okno wyboru raportu

4.Kliknij przycisk Wykonaj.

5.­W oknie Rozliczenie czasu pracy z RCP:

Podaj rok i miesiąc, z którego przygotowane zostanie zestawienie.

Wybierz czy w przypadku braku danych z systemu RCP na zestawieniu wykazane będą dane z kalendarza pracownika.

Określ pozostałe parametry wykonania raportu.

6.Kliknij OK.

7.Wyświetlony zostanie podgląd wydruku zestawienia czasu pracy. Aby wydrukować kliknij przycisk B_PRNRAP2.