Wynagrodzenia > Prawa autorskie > Zakończenie praw autorskich przy umowie o pracę

Drukuj

Zakończenie praw autorskich przy umowie o pracę

Aby zakończyć wyliczanie wynagrodzenia pracownika z tytułu przekazania praw autorskich:

1.W kalendarzu pracownika wybierz dzień zakończenia prawa pracownika do podwyższonych kosztów uzyskania.

2.Kliknij przycisk Wynagrodzenia i wybierz Dodatkowe wynagrodzenie.

3.Z rozwijanej listy Zdarzenie wybierz Prawa autorskie przy umowie o pracę \ Zakończenie prawa autorskich przy umowie o pracę.

4.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

 

Zobacz także:

Prawa autorskie kwotowo przy umowie o pracę

Prawa autorskie procentowo przy umowie o pracę