Wynagrodzenia > Prawa autorskie > Procentowo przy umowie o pracę

Drukuj

Procentowo przy umowie o pracę

Aby określić jaki procent wynagrodzenia zasadniczego pracownika polega podwyższonym kosztom uzyskania z tytułu przekazania praw autorskich:

1.W kalendarzu pracownika wybierz dzień, od którego pracownikowi przysługują podwyższone koszty uzyskania.

2.Kliknij przycisk Wynagrodzenia i wybierz Dodatkowe wynagrodzenie.

3.Z rozwijanej listy Zdarzenie wybierz Prawa autorskie przy umowie o pracę \ Prawa autorskie procentowo przy umowie o pracę.

4.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

5.W oknie edycji elementu kadrowego % wynag. zasadniczego jako prawa autorskie uzupełnij jaki procent stanowi wynagrodzenie, od którego liczone będą podwyższone koszty uzyskania.

6.Kliknij przycisk Zapisz.

 

Zobacz także:

Zakończenie praw autorskich przy umowie o pracę