Wynagrodzenia > Prawa autorskie > Kwotowo przy umowie o pracę

Drukuj

Kwotowo przy umowie o pracę

Aby określić kwotę dodatkowego wynagrodzenia pracownika z tytułu przekazania praw autorskich:

1.W kalendarzu pracownika wybierz dzień, od którego pracownikowi przysługują podwyższone koszty uzyskania.

2.Kliknij przycisk Wynagrodzenia i wybierz Dodatkowe wynagrodzenie.

3.Z rozwijanej listy Zdarzenie wybierz Prawa autorskie przy umowie o pracę \ Prawa autorskie kwotowo przy umowie o pracę.

4.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

5.W oknie edycji elementu kadrowego kwota wynag. za pracę - prawa autorskie uzupełnij dodatkową kwotę wynagrodzenia, od której liczone będą podwyższone koszty uzyskania.

6.Kliknij przycisk Zapisz.

 

Kwota dodatkowego wynagrodzenia pracownika z tytułu przekazania praw autorskich jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia oprócz wynagrodzenia z umowy o pracę.

 

Zobacz także:

Zakończenie praw autorskich przy umowie o pracę