Ustawienia > Repozytorium Dokumentów > Parametry pracy

Drukuj

Parametry pracy

W tym oknie określa się globalne ustawienia współpracy Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów z innymi modułami Symfonia ERP. Zmiany w panelu Parametry firmy są możliwe w dowolnym momencie pracy z firmą, jednakże należy pamiętać, że są to parametry globalne i zmieniają sposób pracy dla całej firmy, czyli na wszystkich stanowiskach pracy.

 

Parametry

Wymagana akceptacja przelewów – powoduje, że elektroniczne zlecenia przelewów przed wysłaniem do banku wymagają akceptacji przez osobę uprawnioną. Jeżeli pole nie jest zaznaczone, każdy tworzony przelew ma status "do wysłania" i nie wymaga akceptacji

 

Ustawienia e-Deklaracje

W tej części okna Ustawień można wprowadzić ustalenia dotyczące określenia warunków współpracy z modułem e-Deklaracje.

Wysyłaj e-Deklaracje na bramkę Ministerstwa Finansów – zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że wszystkie deklaracje podatkowe będą kierowane na bramkę Ministerstwa Finansów.

Wyłącz podgląd deklaracji przed podpisaniem – zaznaczenie opcji spowoduje, że w chwili podpisywania deklaracji nie będzie wyświetlane każdorazowo okno z podglądem deklaracji.