Ustawienia > Repozytorium Dokumentów > Konfiguracja systemów bankowych

Drukuj

Konfiguracja systemów bankowych

Dokument ten stanowi pomoc w skonfigurowaniu poprawnego procesu wymiany danych modułu e-Przelewy (zlecenia przelewów oraz wyciągi bankowe) z serwisami bankowości elektronicznej. Wyszczególnione zostały formaty wymiany danych używane do komunikacji z obsługiwanymi bankami. Opisane zostały wymagane ustawienia w serwisie bankowości elektronicznej oraz w systemie Windows.

 

Serwisy bankowości elektronicznej banków różnią się pomiędzy sobą zarówno wyglądem jak i sposobem obsługi. Banki często dokonują zmian w wyglądzie i działaniu swoich serwisów. Aktualnych instrukcji importu zleceń przelewów oraz eksportu wyciągów z serwisów bankowości elektronicznej należy szukać w dokumentacji udostępnionej przez banki.

 

Obsługiwane systemy bankowe

 

Ustawienia systemu Windows

W celu prawidłowej obsługi kwot wymagane jest ustawienie symbolu dziesiętnego na przecinek w Ustawieniach regionalnych systemu Windows.

 

img_ksb_01

 

Ustawienia modułu e-Przelewy

Poniżej opisano ustawienia mające wpływ na wymianę danych z systemami bankowości elektronicznej.

 

Łączenie operacjami bankowych z przelewami

Przelew zapisany w module e-Przelewy uzyskuje status zrealizowany w momencie, gdy moduł uzyska informację zwrotną z banku, że zlecony przelew został zrealizowany. Dzieje się to podczas wczytywania wyciągu bankowego i łączenia zlecenia przelewu z wykonaną operacją bankową.

 

Moduł e-Przelewy umożliwia trzy sposoby łączenia operacji bankowych z przelewami. Sposób łączenia zależy od wybranej definicji systemu bankowego:

Bez dopisku REF – łączenie operacji wykonywane jest automatycznie jeśli system bankowy obsługuje taką możliwość,

hmtoggle_plus1Automatycznie – numer referencyjny przekazywany przez system bankowy

Z dopiskiem REF – łączenie operacji wykonywane jest automatycznie wykorzystując numer referencyjny dodawany do tytułu przelewu,

hmtoggle_plus1Automatycznie – numer referencyjny przekazywany w tytule przelewu

Ręczny.

hmtoggle_plus1Samodzielne łączenie w Repozytorium Dokumentów

 

W przypadku systemów bankowych nie wspierających automatycznego łączenia operacji bankowych z przelewami można skorzystać z systemu bankowego z dopiskiem REF lub zaznaczyć parametr REF aby umieszczać numer referencyjny w tytule przelewu.

 

img_rdf_01

 

Parametr Biała Lista dostępny jest dla systemów bankowych oferujących weryfikację numery NIP kontrahenta z białą listą podatników VAT. Gdy parametr jest zaznaczony do przelewy dołączany jest numer NIP kontrahenta.

 

Paczki przelewów

W module e-Przelewy polecenia przelewu przygotowywane są w formie Paczek, w jednym pliku przesyłanych jest wiele zleceń przelewów o tym samym id paczki. W definicji systemu bankowego można określić maksymalną liczbę przelewów w jednej paczce.

 

img_ksb_04

 

W związku z tą formą przygotowywania plików, w serwisie bankowości elektronicznej, należy korzystać z operacji importu w postaci Paczek.

 

Katalog zapisu wysłanych paczek przelewów

Wysłanie zlecenia przelewu z modułu e-Przelewy tworzy plik paczki przelewów. Tak przygotowany plik należy zaimportować w serwisie bankowości elektronicznej. Paczki zapisywane są w domyślnym katalogu dla danego rachunku bankowego.

 

Aby sprawdzić jaki jest domyślny katalog zapisu paczek przelewów dla wybranego rachunku bankowego:

1.Otwórz panel Ustawienia > Rachunki bankowe.

2.Wybierz rachunek bankowy.

3.Domyślny katalog zapisu przelewów podany jest w polu Folder przelewów.

 

img_ksb_05

 

Ustawienia systemu bankowości elektronicznej

Każdy z systemów bankowości elektronicznej posiada swoją specyfikę i jego obsługa może ulegać zmianie. W związku z tym szczegółowych instrukcji konfiguracji i przeprowadzenia importu/eksportu należy szukać w dokumentacji banku.

W dalszej części tego rozdziału opisane zostały istotne ustawienia wymiany danych mogące wystąpić w systemach bankowości elektronicznej.

 

Strona kodowa i format pliku

Wybrana w serwisie bankowości elektronicznej strona kodowa odpowiada za prawidłowe odczytywanie polskich znaków w treści przekazywanych dokumentów zarówno przy zlecaniu przelewów jak i pobieraniu wyciągów bankowych.

 

Informacja o stronach kodowych wykorzystywanych przez poszczególne formaty:

Formaty przelewów

Formaty wyciągów

 

Paczki

Jeśli system bankowości elektronicznej oferuje taką możliwość, w ustawieniach importu przelewów należy zaznaczyć, że jest to Paczka.

 

Nazwa importowanej paczki

Niektóre systemy bankowości elektronicznej wymagają nazwania importowanej paczki. Może to być dowolna nazwa pozwalająca na późniejszą identyfikację płatności.

 

Referencje własne

Jeżeli konfiguracja eksportu wyciągu posiada ustawienie umożliwiające dołączenie referencji własnych (np. w banku PKO BP):

zaznacz je jeśli korzystasz z definicji systemu bankowego bez dopisku REF,

odznacz je jeśli korzystasz z definicji systemu bankowego z dopiskiem REF.

 

Pobieranie wyciągów

Wyciągi powinny być pobierane z serwisu bankowości elektronicznej osobno dla każdego rachunku bankowego.