Firma > Współpraca z SODiR

Drukuj

Współpraca z SODiR

hmtoggle_plus1Eksport INF-D-P
hmtoggle_plus1Eksport Wn-D

Wyeksportowane pliki należy zaimportować w aplikacji SODiR. Więcej informacji na temat koniecznych działań znajduje się w dokumentacji do aplikacji SODiR.

 

 

PFRON Uprawnienie firmy do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego