Firma > Uprawnienie firmy do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

Drukuj

Uprawnienie firmy do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

Jeśli podczas tworzenia firmy nie zmieniono ustawienia - firma zakładana jest jako uprawniona do wypłaty zasiłków (zatrudniająca powyżej 20 pracowników).

 

Aby zmienić ustawienie uprawnienia firmy do wypłaty zasiłków:

1.W oknie Firma na zakładce Dane kadrowe wybierz zestaw Dane firmy > Dane firmy.

2.Ustaw wartość i czas obowiązywania elementu kadrowego Firma uprawniona do wypłaty zasiłków:

Tak gdy firma jest uprawniona do wypłaty zasiłków (zatrudnia powyżej 20 pracowników).

Nie gdy firma nie jest uprawniona do wypłaty zasiłków (zatrudnia 20 lub mniej pracowników).

3.Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.

 

 

Współpraca z SODiR Składniki wynagrodzeń