Firma > PFRON

Drukuj

PFRON

Przygotowanie programu do obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

Definicja klas

Składniki wynagrodzeń, które mają być ujęte na formularzu INF-D-P w pozycji 52 (koszty płacy), dodaj do klas elementów kadrowo-płacowych:

Wynagrodzenie osiągane na INF-D-P z ZUSjako koszty płacy, które stanowią podstawę składek ZUS.

Wynagrodzenie osiągane na INF-D-P bez ZUS – jako koszty płacy, które nie stanowią podstawy składek ZUS.

 

hmtoggle_plus1Dodawanie elementów wynagrodzeń do klasy

 

Uzupełnienie danych kadrowych firmy

Wypełnij dane zestawów kadrowych dla firmy:

Dane firmy

hmtoggle_plus1Wprowadzenie danych w zestawie Dane firmy

PFRON (firma)

hmtoggle_plus1Wprowadzenie danych w zestawie PFRON (firma)

 

Uzupełnienie danych pracowników

Wypełnij dane zestawu kadrowego PFRON (pracownik) dla pracowników oraz uaktywnij bilans Zestawienie wynagrodzeń dla PFRON.

PFRON opis czynności dla pracownika >>

 

Dane w programie Symfonia ERP Kadry i Płace oraz w programie SODiR muszą być tożsame. Różnice w danych identyfikacyjnych np. literówki, dodatkowe spacje uniemożliwiają wczytanie danych do systemu SODiR.

 

 

Godziny pracy Współpraca z SODiR