Czas pracy > Rejestracja czasu pracy > Weryfikacja zapisów RCP

Drukuj

Weryfikacja zapisów RCP erp_rcp

hmtoggle_plus1Analiza poprawności wprowadzonych zapisów
hmtoggle_plus1Wyświetlenie tylko błędnych zapisów
hmtoggle_plus1Usuwanie powtarzających się zapisów

 

Zobacz także:

Edycja zapisów RCP

Zatwierdzanie zapisów RCP