Czas pracy > Rejestracja czasu pracy > Zatwierdzanie zapisów RCP

Drukuj

Zatwierdzanie zapisów RCP erp_rcp

hmtoggle_plus1Dodawanie podsumowania zapisów RCP
hmtoggle_plus1Edycja podsumowania zapisów RCP
hmtoggle_plus1Automatyczna rejestracja nieobecności całodziennych
hmtoggle_plus1Zatwierdzanie zapisów RCP

 

Zobacz także:

Podsumowanie zapisów RCP