Czas pracy > Rejestracja czasu pracy > Edycja zapisów RCP

Drukuj

Edycja zapisów RCP erp_rcp

Aby zmodyfikować zaimportowane zapisy systemu rejestracji czasu pracy:

1.Z menu programu wybierz Funkcje > Rejestracja czasu pracy [Ctrl+6].

2.W oknie Rejestracja czasu pracy przejdź na zakładkę Zapisy RCP.

3.W polach Od, Do podaj przedział czasu z jakiego wyświetlane będą zapisy.

4.Znajdujące się na liście zapisy można edytować w zakresie:

Datakolumna zawiera datę rejestracji danego zapisu.

Wejściegrupuje kolumny zawierające dane dotyczące wejścia pracownika na teren firmy (rodzaj wejścia, datę i czas).

I_RCPst2(rodzaj wejścia) jeden z trzech statusów wejścia: RCPslu1służbowe, rcp_wewy_norm normalne, RCPpriv1prywatne.

Datadzień rejestracji wejścia.

Czasgodzina i minuta wejścia.

Wyjściegrupuje kolumny zawierające dane dotyczące wyjścia pracownika z terenu firmy (rodzaj wyjścia, datę i czas).

I_RCPst2(rodzaj wyjścia) jeden z trzech statusów wyjścia: RCPslu1służbowe, rcp_wewy_norm normalne, RCPpriv1prywatne.

Datadzień rejestracji wyjścia.

Czasgodzina i minuta wyjścia.

Kolumny, których nie można edytować to:

I_RCPbl1w tej kolumnie zaznaczone są zapisy błędne i niekompletne.

I_RCPmu1w tej kolumnie zaznaczone są zapisy zmodyfikowane przez użytkownika.

RCO_zegar_rhw tej kolumnie wskazany jest rodzaj harmonogramu. Dynamiczny harmonogram to taki, który rejestrowany jest zgodnie z zapisami RCP (wzorzec dnia ustawiony na Rejestrowanie rzeczywistego czasu pracy). Statyczny harmonogram opiera się na inicjalizacji kalendarza wzorcami (wzorzec dnia ustawiony na Zastępowanie nieokreślonego dnia pracy innym wzorcem dnia).

Pracownikimie i nazwisko pracownika, dla którego zapis został zarejestrowany.

5.Po zakończeniu edycji zapisów kliknij przycisk Zapisz.