Pracownik > Podstawowe informacje o pracowniku

Drukuj

Podstawowe informacje o pracowniku

Podstawowe dane kadrowe pracownika przechowywane są w zestawie kadrowym Dane osobowe pracownika \ Pracownik (okno Pracownik, zakładka Dane kadrowe).

 

img_kip_04

 

Użytkownicy z ograniczonymi prawami do danych kadrowych, ale z dostępem do danych personalnych mogą podejrzeć podstawowe dane w oknie edycji pracownika na zakładce Pracownik. Aby zobaczyć więcej szczegółów kliknij znajdujący się w prawym dolnym rogu przycisk Edycja.

 

img_kip_05

 

Zobacz także:

Okno Pracownik

Edycja danych kadrowych pracownika

Dane kadrowe