Pracownik > Edycja danych kadrowych pracownika

Drukuj

Edycja danych kadrowych pracownika

Edycja danych kadrowych pracownika wykonywana jest na zakładce Dane kadrowe w oknie Pracownik.

hmtoggle_plus1Otwieranie zakładki Dane kadrowe
hmtoggle_plus1Wybór zestawu kadrowego
hmtoggle_plus1Ograniczanie przedziału wyświetlanych danych
hmtoggle_plus1Dane i wartości danych kadrowych
hmtoggle_plus1Wyszukiwanie zestawów lub elementów kadrowo-płacowych
hmtoggle_plus1Ostatnio otwierane zakładki

 

Zobacz także:

Dane kadrowe

Zbiorcza edycja danych kadrowych

Edycja danych kadrowych w zamkniętych okresach