Ustawienia > RCP > Zdarzenia

Drukuj

Ustawienia > Komunikacja > RCP > Zdarzenia erp_rcp

W systemie kadrowym odcinki czasu określane przez wejścia/wyjścia wczytane z czytników mogą być interpretowane (w oparciu o kalendarz pracownika) jako:

spóźnienie,

nieobecność nieusprawiedliwiona,

nieobecność całodzienna nieusprawiedliwiona,

nieobecność usprawiedliwiona,

nieobecność całodzienna usprawiedliwiona,

nieobecność całodzienna służbowa,

nadgodziny,

praca poza harmonogramem.

 

Dla każdego zdarzenia z systemu RCP możemy przyporządkować zdarzenie zdefiniowane w programie. System podpowiada zdarzenia predefiniowane (na zakładce Zdarzenia i Zdarzenia c.d.).

 

Możliwe jest wygenerowanie innego zdarzenia jako odpowiedzi na nieobecności lub nadgodziny pracownika (zdefiniowanego przez użytkownika). W takim przypadku należy wcześniej zdefiniować odpowiednie zdarzenie, a następnie wstawić je klikając ikonę B_ARRDN10 i wybierając w oknie katalogu zdarzeń.

 

Klikając ikonę B_CANCEL10 możemy spowodować, że wybrane zdarzenia nie będą generowane przez system RCP.

 

Zobacz także:

Rejestracja czasu pracy

Przygotowanie do pracy z systemem RCP