Czas pracy > Rejestracja czasu pracy > Ustawienia systemu RCP

Drukuj

Ustawienia systemu RCP erp_rcp

hmtoggle_plus1Wybór systemu RCP
hmtoggle_plus1Ustawienie numeru karty RCP pracownika
hmtoggle_plus1Ustawienia zaokrąglania czasu wejścia/wyjścia
hmtoggle_plus1Ustawienia pozostałych parametrów