Deklaracje PIT > Edycja wartości dla deklaracji PIT

Drukuj

Edycja wartości dla deklaracji PIT

W celu modyfikacji danych umieszczanych na wydruku deklaracji dla pracowników należy:

1.Otwórz okno Pracownika na zakładce Płace\Miesiące-lata.

2.Wybierz aktualny Zestaw wyświetlający dane dla deklaracji.

3.Ustaw zakres wyświetlanych danych w polach Data od, do.

4.Ustaw Typ okresu Podatkowy.

5.Zmień lub wprowadź wartości dla poszczególnych miesięcy lub roku podatkowego. Kolumny prezentują poszczególne elementy zawierające wartości dla odpowiednich pozycji deklaracji PIT.

6.Przyciskiem Zapisz zatwierdź wprowadzone zmiany.

 

W celu modyfikacji danych umieszczanych na wydruku deklaracji dla firmy należy:

1.Otwórz okno Firmy na zakładce Płace\Miesiące-lata.

2.Wybierz aktualny Zestaw wyświetlający dane dla deklaracji.

3.Ustaw zakres wyświetlanych danych w polach Data od, do.

4.Ustaw Typ okresu Podatkowy.

5.Zmień lub wprowadź wartości dla poszczególnych miesięcy lub roku podatkowego. Kolumny prezentują poszczególne elementy zawierające wartości dla odpowiednich pozycji deklaracji PIT.

6.Przyciskiem Zapisz zatwierdź wprowadzone zmiany.

 

Pola zmienione przez użytkownika oznaczane są na czerwono i nie będą aktualizowane podczas naliczania pracowników, dlatego zalecana jest modyfikacja wartości wyłącznie w zamkniętych miesiącach podatkowych.

Aby przywrócić wyliczoną w programie wartość wybierz z menu podręcznego zmienionego pola polecenie Anuluj zmiany.