Pracownik > Świadectwo pracy

Drukuj

Świadectwo pracy

1.W oknie Pracownicy wybierz pracownika, dla którego utworzone zostanie świadectwo pracy i kliknij przycisk B_PRNRAP2.

2.W oknie Raporty wybierz Raporty kadrowe \ C. Rozwiązanie stosunku pracy \ Świadectwo pracy.

hmtoggle_plus1Okno wyboru raportu

3.Kliknij przycisk Wykonaj.

4.W oknie Świadectwo pracy ustaw parametry wydruku świadectwa pracy:

wybierz, której umowy ma dotyczyć świadectwo pracy,

wybierz czy prezentowane na świadectwie wartości mają pochodzić tylko z ostatniej umowy, czy ze wszystkich wcześniejszych umów, czy też z wcześniejszych umów następujących po sobie bez przerw w zatrudnieniu,

wybierz czy na świadectwie zostaną umieszczone imiona rodziców.

wybierz prezentowane dane poszczególnych podpunktów. Więcej informacji w opisie raportu >>

5.Aby kontynuować i utworzyć podgląd wydruku świadectwa pracy kliknij przycisk Wykonaj.

6.Wyświetlony zostanie podgląd wydruku świadectwa pracy. Aby wydrukować kliknij przycisk B_PRNRAP2 w oknie podglądu.