Czas pracy > Rejestracja czasu pracy > Zapisy RCP a inicjalizacja kalendarza > Rejestrowanie rzeczywistego czasu pracy

Drukuj

Rejestrowanie rzeczywistego czasu pracy erp_rcp

Rejestrowanie rzeczywistego czasu pracy na podstawie zapisów RCP możliwe jest w dniach zainicjalizowanych wzorcami czasu pracy typu dzień nieokreślony (RCP) z ustawieniem Rejestrowanie rzeczywistego czasu pracy.

 

Aby przygotować Wzorzec dnia rejestrujący rzeczywisty czas pracy:

1.W oknie kartoteki Obiekty kalendarzowe wskaż katalog Wzorce dni.

2.Kliknij przycisk Dodaj.

3.W oknie Wzorzec dnia podaj:

Nazwę wzorca.

Skrót nazwy wzorca.

Jako Rodzaj dnia wybierz Dzień nieokreślony (RCP).

Priorytet pobierany jest z ustawień wybranego rodzaju dnia i dla wzorca można go zmienić. Im wyższa wartość tym wyższy priorytet.

4.Wybierz Rejestrowanie rzeczywistego czasu pracy.

5.Kliknij przycisk Zapisz.

 

Po zdefiniowaniu szablonu dnia, możemy nim zainicjować Kalendarz pracownika.

 

Zobacz także:

Zapisy RCP a inicjalizacja kalendarza

Inicjalizacja kalendarza wzorcem czasu pracy