Czas pracy > Rejestracja czasu pracy > Zapisy RCP a inicjalizacja kalendarza

Drukuj

Zapisy RCP a inicjalizacja kalendarza erp_rcp

Symfonia ERP Kadry i Płace przy współpracy z systemem RCP obsługuje trzy sposoby inicjalizacji kalendarzy pracowników.

 

Standardowy

Dobry w sytuacji, gdy obowiązuje ustalony z góry harmonogram pracy. System opiera się na wprowadzonej wcześniej inicjalizacji kalendarza wzorcami czasu pracy. W tym przypadku harmonogramy nie są generowane automatycznie, ale pobierane z odpowiednich definicji dni.

 

Dynamiczny

Dobry w sytuacji, gdy pracownicy pracują nieregularnie i są wynagradzani na podstawie wykonanej pracy, a nie godzinowo. System zainicjalizuje kalendarz pracownika zgodnie z zapisami RCP. Dynamiczna konfiguracja stosowana jest w dniach zainicjowanych wzorcem typu Dzień nieokreślony (RCP) z ustawieniem Rejestrowanie rzeczywistego czasu pracy.

Początkowo harmonogramy są puste. Jeżeli w dniu nieokreślonym zostały wczytane oraz zatwierdzone zapisy RCP, zakłada się, że jest to dzień roboczy i generowany jest odpowiedni harmonogram.

Poszczególne części harmonogramu odpowiadają okresom wyznaczonym przez zapisy RCP. Rodzaje pracy wykonywanej przez pracownika są ustalane w dwojaki sposób. Jeśli dane wczytane z RCP nie zawierają informacji o rodzaju pracy, wówczas brany jest domyślny rodzaj pracy z Ustawień. Jeżeli natomiast dane wczytane z RCP zawierają informację o rodzaju pracy, to zostanie ona wykorzystana podczas generowania harmonogramu. W chwili obecnej informacja o rodzaju pracy jest dostępna tylko wtedy, gdy zapisy z RCP są zakodowane w standardowym dla Symfonia ERP Kadry i Płace formacie danych.

Jeżeli w dniu nieokreślonym nie ma żadnych zapisów RCP, zakłada się, że jest to dzień wolny od pracy. Kalendarz jest automatycznie inicjalizowany odpowiednim wzorcem dnia wolnego, dzięki czemu dzień nieokreślony zostanie przykryty zwykłym dniem wolnym. Inicjalizacja kalendarza może mieć dwojaki przebieg:

jeżeli w kalendarzu dzień nieokreślony przykrywa dzień wolny od pracy (np. niedzielę albo wolną sobotę), wówczas do powtórnej inicjalizacji zostanie użyty ten właśnie wzorzec dnia wolnego.

jeżeli w kalendarzu dzień nieokreślony nie przykrywa dnia wolnego, wówczas do powtórnej inicjalizacji zostanie użyty wzorzec wskazany w Ustawieniach.

Rejestrowanie rzeczywistego czasu pracy

 

Mieszany

Łączy możliwości inicjalizacji standardowej i dynamicznej. Na podstawie zapisów RCP system wybiera wzorzec dnia i inicjalizuje nim kalendarz pracownika. Mechanizm ten uaktywnia się dla dni zainicjalizowanych wzorcem typu Dzień nieokreślony (RCP) z ustawieniem Zastępowanie nieokreślonego dnia pracy innym wzorcem dnia.

Automatycznie wygenerowaną inicjalizację kalendarza można skorygować za pomocą opcji z menu podręcznego Alternatywny dzień pracy.

Automatyczna inicjalizacja kalendarza z RCP