Nieobecności > Rejestracja zwolnień lekarskich

Drukuj

Rejestracja zwolnień lekarskich

Zdarzenie można wprowadzić również uproszczonym mechanizmem Rejestracja nieobecności >>

 

Realizacja zdarzenia uruchamia ciąg akcji, widocznych na zakładce Akcje.

Więcej: Zakładka Atrybuty >>

Więcej: Zakładka Akcje >>

 

Aby zrealizować zdarzenie Choroba

W oknie Rejestracja nieobecności Choroba z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz rodzaj rejestrowanej nieobecności.

hmtoggle_plus1Czas trwania nieobecności

Przycisk Zatwierdź uruchomi realizację zdarzenia.

 

W kolejnych oknach:

1.Edycja elementu kadrowego "Zaświadczenie lekarskie" – (akcja wykonywana dla zdarzeń Choroba, Pobyt w szpitalu, Opieka nad dzieckiemOpieka nad chorym członkiem rodziny) wprowadź dane dotyczące serii, numeru i daty przekazania zaświadczenia lekarskiego.

2.Wprowadzanie elementu kadrowego "Podstawy do chorobowego" na podstawie danych znajdujących się w programie prezentowane jest wyliczenie podstawy do chorobowego, należy sprawdzić jego poprawność i w razie potrzeby nanieść poprawki.

3.Wprowadzanie elementu kadrowego "Rozliczenie zasiłku" na podstawie danych znajdujących się w programie prezentowane jest wyliczenie rozliczenia zasiłku, należy sprawdzić jego poprawność i w razie potrzeby nanieść poprawki.

4.Zestawienie rozliczenia zasiłków – na zakładkach Ustawienia – Rozliczanie oraz Ustawienia – Podstawy możesz wybrać, które atrybuty elementów Rozliczenie zasiłku i Podstawy do chorobowego zostaną wyszczególnione na zestawieniu.Edycja elementu kadrowego na podstawie danych znajdujących się w programie prezentowane jest wyliczenie rozliczenia zasiłku, należy sprawdzić jego poprawność i w razie potrzeby nanieść poprawki.

 

 

Dowiedz się więcej:

Import e-zwolnień

Rozliczanie zasiłków dla umów cywilnoprawnych