Ustawienia > Repozytorium Dokumentów > Rachunki bankowe > Szczegóły rachunku bankowego

Drukuj

Szczegóły rachunku bankowego

Dane nowego rachunku bankowego wraz z jego parametrami szczegółowymi są wprowadzane w oknie Dodawanie rachunku bankowego.

 

Podgląd wybranego z listy rachunku bankowego, edycja danych szczegółowych i uprawnień użytkowników do rachunku jest możliwa w dolnym panelu na zakładkach: Szczegóły i Użytkownicy. Na zakładce Szczegóły widoczne są szczegóły rachunku bankowego:

Numer rachunku – numer rachunku bankowego,        

Nazwa rachunku – nazwa rachunku bankowego,

Nazwa banku – nazwa banku, który został wprowadzony w tabeli z rachunkami bankowymi,

SWIFT/BIC – numer SWITF/BIC jest kodem wprowadzonym dla celów identyfikacji banków. Składa się z sześciu liter, pięciu cyfr, przy czym trzy ostatnie mogą być zerami i pozwala na szybką identyfikację banku beneficjenta,

Aktywny – informacja, czy rachunek jest aktywny,

Rachunek VAT – opcję należy zaznaczyć dla rachunków bankowych, na których rejestrowane są przeksięgowania VAT z tytułu mechanizmu podzielonej płatności. Na takie konto nie można będzie wykonać bezpośredniego przelewu,

Elektroniczny – informacja, czy rachunek może być używany do przesyłania przelewów elektronicznych,

System bankowy – informacja jaki system bankowy został przypisany do rachunku bankowego,

Folder wyciągów – informacja o katalogu, w którym zapisywane będą wyciągi bankowe użytkownika,

Folder przelewów – informacja o katalogu, w którym zapisywane będą paczki przelewów bankowych użytkownika.

 

Wprowadzone parametry można edytować, zapisać lub anulować zapisywane zmiany.

Na drugiej zakładce Użytkownicy znajdują się informacje o dostępności rachunku bankowego dla użytkowników modułu Repozytorium Dokumentów.

 

Rachunki bankowe

Podstawowe pojęcia