Ustawienia > Repozytorium Dokumentów > Rachunki bankowe > Użytkownicy rachunków bankowych

Drukuj

Użytkownicy rachunków bankowych

Na zakładce Użytkownicy w kolumnie "Nazwa użytkownika" widoczne są loginy użytkowników modułu Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów. W kolumnie Dostęp pokazane jest, który z użytkowników ma prawo do wybranego z listy rachunku bankowego. Z tej pozycji można nadać prawo użytkownikowi do rachunku bankowego poprzez zaznaczenie pola wyboru w kolumnie Dostęp. Możliwe akcje zmian to również: Wszystko, Nic, Odwróć. Wprowadzone zmiany trzeba zapisać poleceniem Zapisz lub anulować.

 

Szczegóły rachunku bankowego

Podstawowe pojęcia