Pracownik > Prawa do katalogów

Drukuj

Prawa do katalogów

Prawa dostępu użytkowników w mogą być określone do poziomu poszczególnych katalogów pracowników (jak również katalogów: wzorców, elementów, raportów, formuł, zdarzeń, urzędów skarbowych).

 

Prawa dostępu do danych definiowane są w menu Administracja.

 

Aby zarządzać prawami do katalogów pracowników:

1.Kliknij przycisk Pracownicy (Ctrl+1).

2.W oknie Pracownicy w panelu Katalogi kliknij przycisk b_praw_do_kata.

3.W otwartym oknie Prawa do katalogów pracowników można zarządzać dostępem użytkowników do katalogów pracowników.

 

Nadane w tym oknie uprawnienia mają wpływ na dostęp do danych pracowników znajdujących się w poszczególnych podkatalogach.

hmtoggle_plus1Domyślne prawa użytkowników do katalogu
hmtoggle_plus1Domyślne zestawy praw

 

Jeśli użytkownik ma Zakaz dostępu do danego katalogu wtedy nie będą widoczne również jego podkatalogi i pracownicy w nich się znajdujący. W związku z tym, że Katalog pracowników prezentuje wszystkich pracowników, zalecane jest nadanie do niego użytkownikom domyślnego prawa dostępu Odczyt podkatalogów.

 

Brak dostępu do danych pracownika blokuje użytkownikowi dostęp do list płac, na których się on znajduje.

 

Zobacz też:

Ustawienia dostępu do danych