Nieobecności > Czas wolny za nadgodziny > Czas wolny na wniosek pracownika za nadgodziny z przekroczenia średnio tygodniowej normy

Drukuj

Czas wolny na wniosek pracownika za nadgodziny z przekroczenia średnio tygodniowej normy

W celu rejestracji odbioru czasu wolnego za nadgodziny z przekroczenia średnio tygodniowej normy na wniosek pracownika:

1.W kalendarzu pracownika wskaż dzień odbioru czasu wolnego.

2.Kliknij przycisk b_wstaw_zdarz.

3.W oknie Edycja Zdarzeń w kalendarzu z rozwijanego pola Zdarzenie wybierz 4 Nieobecności \ 4 Czas wolny za nadgodziny \ Czas wolny na wniosek pracownika za nadgodziny z przekroczenia średnio tygodniowej normy.

4.W polach Czas wystąpienia od godziny: ... do godziny: ... podaj przedział czasu dla rejestracji odbioru czasu wolnego.
Klikając w polu znajdującym się na prawo od pola minut można przełączyć (b_prz_dob) rejestrację rozpoczęcia lub zakończenia zdarzenia w kolejnej dobie.

5.W sekcji Rozliczanie określ okres rozliczeniowy. Okres Domyślny oznacza okres wystąpienia zdarzenia.

6.Aby wstawić i zrealizować zdarzenie kliknij przycisk Zatwierdź.

7.W oknie Wniosek o udzielenie czasu wolnego od pracy za godziny nadliczbowe uzupełnij parametry wniosku.

8.Aby kontynuować i utworzyć podgląd wydruku wniosku kliknij przycisk Wykonaj.

9.Wyświetlony zostanie podgląd wydruku wniosku. Aby wydrukować kliknij przycisk B_PRNRAP2.

 

Aby pracownik został przypisany do wzorca Nadgodziny przekracz. średniotygodn. normę czasu pracy koniecznie jest wykonanie na koniec każdego okresu rozliczeniowego zdarzenia Rozliczenie nadgodzin. Jest ono wstawiane automatycznie pod warunkiem, że został uaktywniony Bilans nadgodzin oraz w Schemacie czasu pracy jest potwierdzona pozycja Czy generować rozliczenia czasu pracy.

 

Za cały nierozliczony w ten sposób czas pracy zostanie wypłacony dodatek za nadgodziny z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy. Wyliczone wartości można sprawdzić na zakładce Płace / Wynagrodzenie. Ewidencja Godzin nadliczbowych znajduje się w elemencie Rozliczenie czasu pracy/godziny nadliczbowe, znajdującym się w zestawie kadrowym Wynagrodzenia / Rozliczenia / Godziny nadliczbowe.

 

Jeśli okres rozliczeniowy jest przesunięty względem pierwszego dnia miesiąca należy w elemencie Schemat systemu czasu pracy zestawu kadrowego Godziny nadliczbowe podać liczbę dni przesunięcia.

 

Zobacz także:

Nadgodziny

Praca poza harmonogramem

Wynagrodzenie za godziny średnio tygodniowe