Pracownik > Paski dla pracowników

Drukuj

Paski dla pracowników

W celu wydrukowania pasków dla pracowników:

1.W oknie Pracownicy wybierz pracownika lub grupę pracowników, dla których zostaną utworzone paski.

2.Kliknij przycisk B_PRNRAP2.

3.W oknie Raporty wybierz Listy płac \ Paski \ Paski dla pracowników.

hmtoggle_plus1Okno wyboru raportu

4.Kliknij przycisk Wykonaj.

5.W oknie Okres określ warunki wykonania raportu:

Wybierz okresy, dla których zostaną utworzone paski,

Wybierz Zestaw składników wyszczególnionych na paskach.

6.Kliknij przycisk Wykonaj.

7.Wyświetlony zostanie podgląd wydruku. Aby wydrukować kliknij przycisk B_PRNRAP2 w oknie podglądu.

 

Zobacz także:

Paski wynagrodzeń z wysyłką e-mail do pracowników