Kartoteki > Definicje szablonów list płac > Definicje szablonów list płac - Szablony list płac

Drukuj

Definicje szablonów list płac – Szablony list płac

W oparciu o zestawy wzorców tworzone są predefiniowane lub samodzielnie utworzone własne listy płac. Mogą być z nich pobierane dane do rozliczenia kadrowego nowego okresu płacowego.

 

Parametry podstawowe

Grupa ta widoczna jest  tylko przy tworzeniu nowego szablonu i umożliwia podanie jego nazwy.

 

Schemat rozliczenia kadrowego w okresie

Rozliczaj kadrowo w... miesiącu – klikając ikonę B_ARRDN10 możesz wybrać jako okres rozliczenia kadrowego okres bieżący, poprzedni lub poprzednie. Jeżeli wybierzesz poprzednie to pojawi się pole, w którym możesz wpisać liczbę poprzednich okresów branych do rozliczenia.

Rozliczanie kadrowe zostanie uaktywnione we wzorcach pracowników zawartych w zestawie – klikając ikonę B_ARRDN10 możesz wybrać predefiniowany lub własny zestaw wzorców, dla których zostanie uaktywnione rozliczanie kadrowe w wybranych wcześniej okresach.

 

Rozliczanie szablonu

Zaznaczenie pola wyboru Rozliczaj szablon razem z okresem 'Podstawowym' spowoduje dołączenie wzorców znajdujących się w tym szablonie dla nowo zakładanych okresów korzystających z szablonu Podstawowy, domyślnie zawiera wzorce nie dołączone do żadnego szablonu.

 

Grupa pracowników uwzględnianych w rozliczeniach

Możesz również w danym okresie płacowym rozliczyć wyłącznie pracowników przyporządkowanych do wybranego przez Ciebie wzorca kadrowo-płacowego (np. Administracja albo Pracownik fizyczny). Pozwala to np. na rozliczanie wynagrodzeń pracowników umysłowych w innym terminie niż pracowników fizycznych.

 

Szablony zestawów

Elementy – lista zdefiniowanych szablonów Zestawów elementów

Raporty przed – lista zdefiniowanych Zestawów raportów wykonywanych przed naliczeniem listy płac

Raporty po – lista zdefiniowanych Zestawów raportów wykonywanych po naliczeniu listy płac

Raporty przed wyszukaniem Zdarzeń – lista zdefiniowanych Zestawów raportów wykonywanych przed wyszukaniem zdarzeń

 

Zobacz także:

Definiowanie szablonów list płac