Kartoteki > e-Teczka Dokumenty

Drukuj

e-Teczka Dokumenty

Okno e-Teczka Dokumenty wyświetla:

dokumenty umieszczone w e-Teczce według zdefiniowanego filtra.

raport informujący o brakujących dokumentach dla poszczególnych pracowników.

 

Możesz przeszukać tabelę, filtrować, sortować.

 

Po wywołaniu, okno nie ładuje od razu dokumentów, możesz załadować pliki poprzez wskazanie filtru lub wciśnięcie przycisku Odśwież.

 

Odśwież

Przycisk Odśwież służy do wyświetlenia aktualnego stanu dokumentów z e-Teczki według określonego filtra.

 

Filtrowanie

Aby zdefiniować filtr, przyciśnij Wybierz filtr (przycisk ten zmienia swoją nazwę w zależności od wybranych filtrów).

W oknie Wybór filtrów możesz zawęzić obszar poszukiwań dokumentów do:

poszczególnych pracowników (możesz wybrać kilku pracowników)

kategorii teczki (możesz wybrać kilka kategorii)

typ dokumentu (możesz wybrać kilka typów)

status dokumentu (możesz wybrać kilka statusów).

 

Raport o brakach dokumentów jest wybierany poprzez zaznaczenia Brakujące dokumenty - Wyświetl raport. Filtr tego typu wyświetli informacje jeśli pracownik nie posiada zarejestrowanych w e-Teczce dokumentów wybranego typu. W przypadku nie wybrania żadnego typu raportu, wyświetli nam braki dla wszystkich typów.

Wymaganym parametrem raportu jest wybór minimum jednego pracownika.

 

Przyciskiem Usuń filtr, filtr/raport o brakach jest czyszczony.

 

Dodaj dokument

Przyciskiem Dodaj dokument wywoływane jest okno dodania dokumentu. Zapis dokumentu wymaga:

wskazanie minimum jednego pliku,

wybrania typu dokumentu,

wskazania jednego pracownika (może już być wybrany).

Do czasu kiedy obowiązkowe parametry nie zostaną wypełnione, przycisk Zapisz nie będzie aktywny.

 

Opcjonalnie możesz:

wybrać datę dokumentu,

wybrać datę do jakiej dokument jest ważny,

wstawić opis dokumentu.

Zarządzanie załączonymi plikami przewiduje: dodanie pliku, zamiana pliku, usunięcie pliku i podgląd pliku.

 

Dla plików w formacie PDF program nie rozpoznaje podpisów elektronicznych zapisywanych w oddzielnym pliku.

 

Podgląd

Wciskając przycisk Podgląd możesz podejrzeć załączone do dokumentu pliki.

 

Eksport

Przycisk rozwija menu:

Eksport do MS Excel umożliwia zapis danych z tabeli w pliku MS Excell.

Eksportuj metadane dla umożliwia eksport dokumentów z e-Teczki do plików. Wyeksportowane dokumenty (wraz z ich metadanymi w formacie XML) zapisywanie są do oddzielnych plików ZIP dla poszczególnych pracowników.

 

Zapisz

Przycisk Zapisz zapisuje załączone pliki do dokumentu we wskazanej lokalizacji.

 

Edytuj

Przycisk Edytuj umożliwia edycje parametrów dokumentu. W wyświetlonym oknie możesz zmienić:

załączone pliki,

datę ważności,

status dokumentu,

lokalizację dokumentu,

opis dokumentu.

Może się zdarzyć, że w międzyczasie, inny użytkownik zmieni lub skasuję dokument który edytujesz– wtedy zostaniesz ostrzeżony o zaistniałej sytuacji.

 

Usuń dokument

Przycisk Usuń dokument umożliwia usunięcie dokumentu z e-Teczki. Aplikacja każdorazowo zapyta czy ma usunąć dokument.

 

Zobacz także:

Ustawienia - e-Teczka

Użytkownicy e-Teczki

Typy Dokumentów
Anonimizacja danych osobowych