Informacje podstawowe > Pracownik - zakładka informacyjna > Płace > Składniki wynagrodzeń > Drzewko elementów pracownika

Drukuj

Drzewko elementów pracownika

Drzewko to prezentuje wszystkie elementy znajdujące się aktualnie w systemie wynagrodzeń pracownika dla wybranego okresu płacowego.

 

skladnik10

 

Składniki

 

param9

 

Parametry

 

nalicz10

 

Naliczenia

 

obcio10

 

Obciążenia

 

egroup5

 

Elementy zgrupowane

 

item3

 

Reprezentuje element systemu wynagrodzeń firmy, który można usuwać i przemieszczać.

 

item_l4

 

Reprezentuje element systemu wynagrodzeń firmy, którego nie można usuwać ani przemieszczać (np. element składowy elementu zgrupowanego).

 

Nad drzewkiem znajdują się narzędzia:

b_newitm10

 

Umożliwia dodanie elementu do systemu pracownika. Po wybraniu tego przycisku pojawi się okno Dodawanie elementów kadrowo-płacowych, gdzie możesz wybrać element spośród dostępnych w programie (Ctrl+plus z klawiatury numerycznej).

 

B_Usun_s

 

Powoduje usunięcie wskazanego elementu z systemu wynagrodzeń pracownika (Ctrl+minus z klawiatury numerycznej).

 

Wskazówki

Możesz zmieniać kolejność elementów item3 na drzewku, przeciągając je i upuszczając w nowym położeniu.