Czas pracy > Definiowanie wzorców dni

Drukuj

Definiowanie wzorców dni

Obiekty kalendarzowe typu Wzorce dni wykorzystywane są do inicjalizacji kalendarzy oraz w definicjach wzorców czasu pracy.

1.W oknie kartoteki Obiekty kalendarzowe wskaż podkatalog katalogu Wzorce dni (lub utwórz nowy podkatalog, w którym dodasz wzorzec dnia).

2.Kliknij przycisk Dodaj.

3.W oknie Wzorzec dnia podaj:

Nazwę wzorca.

Skrót nazwy wzorca.

Wybierz Rodzaj dnia.

Priorytet pobierany jest z ustawień wybranego rodzaju dnia i dla wzorca można go zmienić. Im wyższa wartość tym wyższy priorytet.

4.Zależnie od wybranego rodzaju dnia:

hmtoggle_plus1Rodzaj dnia: Dzień roboczy
hmtoggle_plus1Rodzaj dnia: Dzień wolny
hmtoggle_plus1Rodzaj dnia: Dzień nieokreślony (RCP)

5.Na zakładce Wzorzec kadrowy klikając przycisk B_3dot można wybrać Wzorzec kadrowy, do którego zostanie przypisany pracownik jeśli w jego kalendarzu znajdzie się dzień inicjalizowany tym wzorcem dnia.

6.Kliknij przycisk Zapisz.