Czas pracy > Definiowanie rodzajów pracy

Drukuj

Definiowanie rodzajów pracy

W katalogu Rodzaje pracy w oknie Obiekty kalendarzowe przechowywane są definicje rodzajów pracy. Wykorzystywane są one przy automatycznej inicjalizacji kalendarza na podstawie zapisów rejestratorów czasy pracy (RCP) oraz do definiowania czasu pracy wzorców dni.

hmtoggle_plus1Dodawanie rodzaju pracy
hmtoggle_plus1Ustawienie domyślnego rodzaju czasu pracy dla RCP