Ustawienia > Definiowanie parametrów przelewów i księgowań

Drukuj

Definiowanie parametrów przelewów i księgowań

Parametry złożone są z nazwy, po której są identyfikowane, oraz definicji. Domniemanym rodzajem tworzonego parametru jest parametr.

Możemy dodawać automatyczne parametry typu:

B_elem11

wartość tekstowa,

B_elemen1

wartość elementu pobierana z systemu wynagrodzeń w okresie płacowym, czyli z zakładki wynagrodzeń pracownika,

atryb_slow

wartość elementu, atrybut słownika,

B_elekad2

wartość elementu kadrowego, czyli z zakładki dane kadrowe,

elem_kadr_sl

wartość elementu kadrowego, atrybut słownika,

elem_pytanie

element zapytanie, opcjonalnie może zawierać podpowiedź. Dla elementów typu słownikowego można zdecydować, że pobierana będzie wartość atrybutu dodatkowego zamiast wartości słownikowej, jeśli zaznaczymy opcję Atrybut słownika.

 

Rodzaj parametru ustawia się w menu podręcznym danego parametru w polach wyboru Wartość tekstowa lub Wartość elementu. Oprócz tego można zaznaczyć, że wartość ma być pobierana bezpośrednio z danych kadrowych a nie z systemu wynagrodzeń – znacznik Wartość kadrowa.

 

Należy zwrócić uwagę, że parametry sięgające do wartości danych kadrowych mogą to robić na dwa sposoby:

przy zaznaczonej opcji Wartość kadrowa pobierają wartość z danych kadrowych bez względu na to, czy ta dana występuje w systemie wynagrodzeń pracownika,

gdy opcja Wartość kadrowa nie jest zaznaczona pobierają taką wartość elementu kadrowego, jaka jest prezentowana w wynagrodzeniach.

 

W pierwszym przypadku modyfikacja danych kadrowych po zamknięciu okresu płacowego może wpłynąć na wartość parametru.

Odwołanie do parametru w schemacie księgowania uzyskujemy przez napisanie jego nazwy poprzedzonej znakiem #. Jeżeli wartość parametru będzie zawierać w sobie tekst poprzedzony znakiem # program potraktuje to jak odwołanie do innego parametru o podanej nazwie. W ten sposób można tworzyć makrodefinicje. Na przykład tekst #par1-#par2 oznacza: weź wartość parametru par1, następnie znak – (minus), a następnie wartość parametru par2. Gdyby wartość parametru par1 była następująca #par3-#par4 oznacza to, że tekst #par1-#par2 jest tożsamy tekstowi #par3-#par4-#par2.

W przypadku elementów kadrowych mogących posiadać wiele wartości dziennie, np. elementu „konta bankowe", dostępne jest dodatkowe pole w definicji parametru, pozwalające podać numer wartości. Numer 0 oznacza, że program ma się starać wybrać jedną z wartości w definicji elementu (np. „pierwsza wartość w miesiącu"). Numery od 1 wzwyż oznaczają kolejne wartości elementu kadrowego. W przypadku, gdy wartość o podanym numerze nie istnieje, parametr zwróci pusty ciąg znaków. Jest to przydatne na przykład przy pobieraniu numerów konta bankowego pracownika.

 

Zapytania

W menu podręcznym dla danego parametru dostępny jest znacznik Zapytanie, który jeśli jest ustawiony, oznacza, że dany parametr jest typu „odpytywanego". Definicją każdego parametru odpytywanego jest zapytanie o wartość danego parametru, które ukaże się w chwili pobierania jego wartości od użytkownika. Dodatkowo można określić element kadrowy, z którego mają zostać pobrane wartości jako podpowiedzi do parametru (np. dostępne konta firmy). To czy parametr ma podpowiedź, ustala się w menu podręcznym znacznikami Bez podpowiedzi i Podpowiedź.

Widok okna z listą parametrów odpytywanych przedstawia poniższy rysunek:

W oknie tym użytkownik może wpisać wartości ręcznie lub wybrać jedną z podpowiedzi umieszczonych w opuszczanej liście wyboru.

Parametrów odpytywanych nie należy stosować w polach mających znaczenie przy obliczaniu kwoty przelewu tj. Kwota, Mnożnik, Suma rozbicia. Wartość tych pól jest wymagana w momencie generowania przelewu. Przelew w kwocie zero złotych zostanie usunięty.

 

Zobacz także:

Menu kontekstowe okna parametry przelewów

Pasek narzędziowy w oknie parametry przelewów

Parametry księgowań