Strona startowa

Drukuj

Menu podręczne okna Parametry

Nowy

Dodaje parametr księgowania

Usuń

Usuwa parametr księgowania

Wartość tekstowa

Zaznaczenie opcji powoduje wybranie parametru księgowania typu Wartość tekstowa, mającego postać ciągu znaków i odwołującego się do elementów w systemie wynagrodzeń lub w danych kadrowych.

Wartość elementu

Zaznaczenie opcji powoduje wybranie parametru księgowania typu Wartość elementu, czyli odwołanie do wartości elementu wskazanego w polu definicja, pobierając jego wartość z systemu wynagrodzeń lub z danych kadrowych w zależności od zaznaczenia wartość kadrowa.

Wartość kadrowa

Zaznaczenie opcji powoduje pobranie wartości z danych kadrowych bez względu na to, czy dana występuje w systemie wynagrodzeń pracownika. Jeżeli opcja nie jest zaznaczona, parametry pobierają wartość taką, jaka jest w wynagrodzeniach.